Koncert dětí

V době předvánoční se v kostele konaly tři nádherné koncerty. Na prvním z nich vystoupili žáci místní hudební školy se směsí koled. Na druhém zazněla Rybova mše vánoční, v podání kvarteta konzervatoristů, kteří už studují ve čtvrtém ročníku. A třetí patřil nejmenším dětem z mateřské školy, pod vedením jejich paní učitelky.

Všechny rozplakal

Koncert byl naplánován dva dny před štědrým večerem. Nejmenší zpěváčci vystoupili v bílých andělských řízách a bílých parukách. Jejich vystoupení bylo nejen pěvecké, ale i taneční. S dětskou přirozeností předvedli všechno, co tak dlouho secvičovali. Jejich kostýmy dotvořily atmosféru přicházejících vánoc a závěrečná skladba všechny rozplakala. Zvonivé hlásky malých andílků se všem dostaly až k srdci.